Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hanke markkinointirekisteri / Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste sekä tietoa evästeiden keräämisestä

Rekisterinpitäjä

Nimi: Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hanke /Vesannon kunta
Puhelinnumero: (+358) 44 282 5589
Postiosoite: Keskustie 5, 72300 Vesanto

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Jenni Lemettinen
Postiosoite: Keskustie 5, 72300 Vesanto
Sähköposti: jenni.lemettinen@vesanto.fi

Rekisterin nimi

Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hanke markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Kävijän tilaaman informaation lähettämiseen sekä Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hankkeen viestintään. Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen.

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on maallemuutto aiheinen markkinointiviestintä sähköpostitse sekä markkinointi sosiaalisen median kanavissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: Nimi ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot ja kiinnostuksen kohteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

  • maallemuutto.fi verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jonka käyttäjä itse täyttää.
  • Erillisten kampanjasivujen kautta, jossa käyttäjä itse täyttää lomakkeen.

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne”, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä.  Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajien järjestelmissä. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti hankkeen viestintään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.